מכרז מספר 5.22 למתן שירותי אספקה, התקנה, רישיון שימוש, תמיכה ותחזוקה שוטפת במערכות מידע ממוחשבות לרישוי, פיקוח, GIS, עבור מחלקת ההנדסה והועדה המקומית לתכנון ובניה שדות דן

מועד הגשת הצעות למכרז הוארך עד ליום 15.9.22 בשעה 11:00

מסמך הבהרה 1.pdf