תושבים יקרים, 
הנכם מוזמנים לשלוח את הצעות הפרוייקטים בלינק המצורף- https://www.sdan.org.il/news/364/
לרעיונות ודוגמאות- אתר רוח טובה: .http://good-deeds-day.org.i

 

קול קורא להגשה לפרויקטים.jpe