תושבים יקרים
אנא עדכונכם,

לקוחות כללית ומאוחדת שימו לב, 

היום, יום ראשון ל מנחם אב  8.8.21 יתקיימו בדיקות קורונה
בין השעות 21:00-23:00
בתחנת מד״א כפר חב״ד:
אין צורך בהפניה ובקביעת תור.

בריאות איתנה