שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פרוטוקול ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירות ניהול/ פיקוח עם משכ"ל כללי חיצוני 31/05/2018
התקשרות עם החברה למשק וכלכלה כללי חיצוני 24/01/2018
טפסי הגשת מועמדות למכרזי כח אדם כללי פומבי
הודעה מס' 1- מענה לשאלות הבהרה- מכרז 03/19 אספקת שירותי מדידות

עבור לארכיון המכרזים