ליגת גמלאי טניס בשדות דן


מידי יום ראשון נפגשים גימלאי המועצה ולוקחים חלק בליגת טניס שולחן. הפעילות הספורטיבית נעשית בשיתוף מחלקת הספורט והאגף לשירותים חברתיים

ומועברת על ידי המאמן ערן צין בבית אריה שבמושב חמד.הפעילות מאפשרת למשתתפים לפתח קורדינציית יד- עין, חיזוק שרירים, תגבור הכושר האירובי, שיפור ריכוז ועוד.

ישר כוח למשתתפים!

טניס 2
טניס 3
טניס 4
טניס 5
טניס 6
טניס 7