5 כוכבי יופי ואות הרשות הבולטת במחוז ירושלים והמרכז ניתנו למועצה האזורית שדות דן על היערכותה לשעת חירום

בתחרות שקיים פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה, בשיתוף משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי בישראל ומרכז המועצות האזוריות, זכתה המועצה בחמישה כוכבי יופי ואות הרשות המצטיינת בתחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי לשנת 2018".


נציגי הרשויות ומשרדי הממשלה התרשמו מאוד מהעשייה הרבה במוכנות וההיערכות המועצה לחירום בדגש על "מרכז ההפעלה והשליטה" שהוקם בשיתוף משרד הביטחון, משרד הפנים והרשות לחירום לאומית.

ייעודו של מרכז ההפעלה הוא לתת מענה רשותי לניהול אירועים בשגרה ובמצבי חירום תוך קיום רציפות תפקודית. מרכז זה יתרום רבות לתפקוד המועצה בחירום בכל תחומי אחריותה (אוכלוסייה, מידע לציבור, חינוך, הנדסה, לוגיסטיקה, כח אדם ומתנדבים) ויאפשר קיום פעילות שוטפת והערכת מצב מתמשכת למתן שירותים לתושבים במצבי חירום באופן יעיל ומיטבי.

בנוסף, במתחם מרכז ההפעלה הוקם מוקד מענה טלפוני ומוקד "רואה" המחובר למערכות מצלמות ביישובים והותקנו מערכות תקשורת ומדיה מהמתקדמות בארץ לשם בניית ממשקי עבודה לשיפור המענה לתושבי המועצה בעת שגרה, חירום ובעתות מלחמה.

מרכז ההפעלה ממוקם בקומה (1-) בבניין המועצה, מאופיין בחדר שליטה ראשי וחדרי מכלולי לשעת חירום לרבות קליטת נציגים ממשרדי ממשלה וכוחות הצלה שונים כגון משטרה, מד"א, כיבוי אש ופיקוד העורף.