שנת לימודים מוצלחת ופוריה לכל ילדי שדות דן

ברכה והצלחה שלוחה לילדי הגנים ובתי הספר, ולצוות החינוכי שברחבי יישובי המועצה לשנת לימודים פוריה, מאתגרת ומלאה בעשייה חינוכית חברתית, בהצלחה!