נערכים לקראת שנת הלימודים

במקביל לעשייה הרבה בכל יישובי המועצה, נערכת המועצה לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, ומבצעת פרויקטים רבים בתחום הבינוי והתשתיות בבתי הספר ומוסדות החינוך שבאחריותה. 


 המועצה הקימה גני ילדים חדשים בכפר חב"ד ובאחיעזר אשר יחלו לפעול כבר במהלך שנת הלימודים הקרובה, הקימה מדשאות דשא סינטטי בבתי הספר ובגנים, התקינה תאורת לד בכיתות בתי ספר תלמוד תורה ובית רבקה, וחידשה גני ילדים נוספים ברחבי המועצה.
בנוסף, נמצאת המועצה בשלבי ביצוע להפיכת שני חללי למידה, בבתי הספר ניר צבי ובית רבקה צעירות, למרחב אינטראקטיבי ייחודי המתרגל לשיטות למידה חדשניות. בהמשך יהפכו ישודרגו חללים נוספים בשאר בתי הספר ברחבי המועצה. 
ואם זה לא מספיק, רכשה המועצה שני אוטובוסים חדשים לרווחת ולבטיחות ילדינו בדרכם למוסדות החינוך.