באירוע חירום מועצה אזורית שדות דן תפתח מרכז מידע לציבור. לשכת המידע תעביר לידעת הציבור מידע לסוגיו השונים.

האזרח יוכל לפנות אל מרכזי המידע לברר ולפתור בעיות הנובעות ממצב חירום עליו הוכרז.

הטיפול האישי יגרום לרגיעה וסדר ציבורי הולם בשעת חירום .

 במרכז המידע ניתן לקבל מידע חשוב מהציבור על המתחרש בסביבת המגורים הקרובה.

אפשרות מידע דו סיטרי היא בעלת חשיבות באירועי חירום. המידע שיתקבל מהאזרחים יועבר לטיפול הגורמים המוסמכים .

 לשכת המידע תתן מידע בדבר חלוקת מים, מקלטים, אמצעי הגעה, הוראות והנחיות חירום .
 בלשכת המידע יימצאו עובדים מקצועיים וחומר הסברה לחלוקה .   
 
 
טלפונים למרכז המידע:

  • 03-9607620

  • 03-9607762

  • 03-9607606

 
במרכז המידע פועל קו חם המיושב ע"י פסיכולוג