ב- 1.1.2013 נכנס לתוקף התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על  כלבים לפיו יחויב כל כלב שאינו מעוקר או מסורס באגרת רישוי מוגדלת למעט כלבים שיקבלו פטור בהתאם לנוהל.

 מטרת החוק למנוע המתה של עשרות אלפי כלבים בשנה! ע''י ביצוע עיקור וסירוס המוני של כלבים.
 
הבקשה לקבלת פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורס עקב:
 
א. גיל הכלב

  • כלב מתחת לגיל 6 חדשים.
  • כלב שקיבל לפחות 8 חיסוני כלבת מתועדים.

 
ב. מצב בריאותי - בצירוף המסמכים הנלווים ואישור הווטרינר הקליני המטפל.
 
ג. כלב טהור גזע -  אישור מקורי מהי''ל ( התאחדות הישראלית לכלבנות)
 


הבקשה תוגש על גבי טופס ייעודי כחודש לפני מתן /חידוש הרישיון ותיבחן ע''י ווטרינר הרשות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנוהל.
 
בתקופה שעד 31.3.2013 ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת הפטור בכל מועד לפני חידושו.
 
לקבלת טופס ובירור תעריפים  ופרטים נוספים ניתן לפנות לאתר המועצה או אצל אילנה בטלפון 073-2230629/625
 
לקריאת הנוהל המלא והורדת טפסי בקשה לפטור לחץ כאן.
 
ניתן לחסן גם אצל רופאים וטרינריים פרטיים בכפוף לתשלום למועצה אזורית עמק לוד ודיווח לשירות הוטרינרי במועצה בהתאם לנוהל בלבד.