הרישום לבתי הספר היסודיים הינו רק לבתי הספר בתחום המועצה (קיימים מענים לכל סוגי הזרמים):

 

לא קיימת אפשרות להירשם לבתי הספר שאינו במיפוי ללא אישור הרשות מראש וקבלת אישור שחרור בהתאם.

ובכל מקרה לא ינתן אישור חוץ ואו הסעות לנרשמים לבתי ספר שאינם על פי המיפוי.

במקרים יוצאי דופן שקיים קושי ברישום עפ"י מיפוי יש לפנות לאילנה תודר אחראית פרט לבדיקת התהליך בטלפון:
073-2230635

חוברת רישום כיתה א תשפד.pdf