איסוף פחי אשפה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

כפר חב"ד
חמד
צפריה

זיתן
יגל
אחיעזר
משמר השבעה
גנות

ניר צבי

כפר חב"ד
חמד
צפריה

זיתן
יגל
אחיעזר
משמר השבעה
גנות

כפר חב"ד
ניר צבי

 
 • תכולת הפח הירוק הביתי: בפח זה יש לזרוק שאריות מזון, חיתולים, מגבונים לחים, פסולת שאינה אריזות וכל פסולת שאיננה ניתנת למיון בפחים האחרים. מרבית הפסולת הנאספת בפחים הירוקים מיועדת להטמנה ולא למחזור.
 • פחי האשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור מיועדים לשימושם. נבקשכם להימנע מהשלכת פסולת ביתית בפחים אלה.
 • פסולת עסקית, חקלאית,  או כל פסולת שלא הוגדרה בסעיף הקודם מיועדת לפינוי באמצעות העסק / החקלאי ובאחריותו, ואינה מפונה מהפחים הירוקים.
 • אין להשליך קרטונים לפח האשפה ואין להניחם ליד הפח. יש לקפלם ולהשליכם בקרטוניה בנקודת המחזור היישובית.

מטאטא כביש - פינוי 1 ליישוב בחודש

איסוף גזם וגרוטאות

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

זיתן
יגל

גנות

משמר השבעה

חמד
צפריה

כפר חב"ד

ניר צבי

אחיעזר

 

ימי הוצאה:

חמישי, שישי

ימי הוצאה:

שישי, ראשון

ימי הוצאה:

ראשון, שני

ימי הוצאה:

ראשון, שני, שלישי

ימי הוצאה:

שלישי, רביעי

ימי הוצאה:

רביעי, חמישי

 

1. מועד הוצאת הגזם מהחצרות: יש להוציא את הגזם לפי המועדים שנקבעו ומפורטים בטבלהתשומת לבכם כי גזם שיוצא ביום הפינוי עצמו לא ייאסף.

2אופן ההוצאה:

 • יש להניח את הגזם בפינות הגזם המוסדרות ביישוב.
 • ביישובים בהם לא קיימות פינות גזם מוסדרות יונח הגזם על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי אשר נגיש למשאית הפינוי ובאופן שאינו חוסם את נתיב הנסיעה.
 • גזם שיושאר בשטח החצר הפרטית לא ייאסף.
  • יש לחתוך ענפים לאורך של עד 1.5 מטר על מנת שיהיה ניתן לאסוף אותם.
  • יפונה רק גזם ביתי נקי. (גזם ביתי נקי הינו גזם נוי ללא כל פסולת או חומרים אחרים כגון: קרטון, פלסטיק, שקיות, שקים, צינורות השקיה, ריהוט, קרשים, רשתות ועוד).

3. כמות הוצאת גזם: ניתן להוציא עד חצי משאית למשק בית (כ - 10  קוב.) בכל מקרה יש לעדכן את מוקד המועצה )*5367( /או את נציג הישוב המטפל בנושא, על הוצאת כמות כזו (שנחשבת לחריגה) לפחות יום לפני הפינוי המיועד על מנת שהמועצה תערך לפינוי.

4. גזם שלא ניתן לפינוי ע"י המועצה: גזעים, שורשי עץ גדול ומבוגר המחוברים יחדיו (לדוגמא עץ מבוגר שנעקר ושורשיו מלאים אדמה ומחוברים לגזע,) ענפים גדולים וארוכים מעל 1.5 מטר וכדומה.

לתשומת לבכם! גזם חקלאי הינו באחריות החקלאי ועליו לפנותו בעצמו.
בנוסף, בכדי לאפשר פינוי בטוח ומהיר נבקשכם להימנע מהנחת הגזם על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקיה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, ליד עמודי חשמל, תחת כבל חשמל, תחת כבל טלפון, ליד מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה, חומה, שער וכיוצ"ב.

גרוטאות (אשפה גושית ביתית) – פינוי אחת לשבוע (בסמוך לחגים מתוגברים הפינויים)

 

 1. פסולת המוגדרת גושית: כל פסולת אשר אינה פסולת אורגנית ונפחה גדול כך שלא ניתן להשליכה לפח האשפה הירוק, כגון: ריהוט, מזרונים, אופניים, עגלות ילדים ישנות, בוסטרים וכו'.
 2. זמן הוצאה: ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק יום לפני הפינוי אשר נקבע בישוב מגוריכם בהתאם למופיע באתר המועצה ובערוצי המדיה השונים. פסולת גושית שתוצא ביום הפינוי לא תיאסף.
 3. אופן ההוצאה: יש להניח את הפסולת הגושית על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית, ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב. פסולת גושית שתונח בשטח החצר הפרטית לא תיאסף.
 4. כמות הוצאת פסולת גושית: ניתן להוציא עד חצי משאית למשק בית (כ10- קוב.) בכל מקרה יש לעדכן את מוקד המועצה (*5367) /או את נציג הישוב המטפל בנושא, על הוצאת כמות כזו לפחות יום לפני
  הפינוי המיועד על מנת שהמועצה תערך לפינוי.
 5. פסולת שאינה פסולת גושית:
  פסולת חקלאית – הכוללת ניילון חקלאי, רשתות, משטחים, מיכלים, צינורות השקיה, טפטפות, וכל פסולת חקלאית אחרת שלא צוינה. פסולת עסקית - באחריות כל עסק הנמצא ברחבי מועצה אזורית גזר, לפנות את האשפה שלו באופן עצמאי, ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי. פסולת עסקית לא תפונה.
  פסולת משקית - במידה ותושב  מעוניין לפנות את חצר המשק שלו מאשפה שהצטברה עם השנים, עליו להזמין פינוי עצמאי ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי או להוציאה במדורג לפני כל פינוי מיועד.
  צמיגים - יש לפנות לפנצ'רייה, או ליבואן צמיגים. לא ייאספו צמיגים שיונחו לאיסוף כפסולת גושית.

נבקשכם להימנע מהנחת הפסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, ליד עמודי חשמל, תחת כבל חשמל, תחת כבל טלפון, ליד מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה, חומה, שער וכיוצ"ב בכדי לאפשר פינוי בטוח ומהיר.

פסולת בניה

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במכלי האצירה, במקומות ציבוריים, כמו גם במסגרת פינוי הפסולת הגושית. באחריות המשפץ / בונה לפנות בכוחות עצמכם את הפסולת שנוצרה לאתר פסולת בנייה מוסדר. מומלץ לסכם מראש את נושא פינוי הפסולת עם הקבלן. במהלך השיפוץ / בנייה יש לוודא שהקבלן מעביר לכם אישור כניסה לאתר מוסדר כדי למנוע את השלכת הפסולת שלכם אופן לא מוסדר ושלא כחוק.

הגדרת פסולת בניה:

פסולת הנוצרת מבנייה/שיפוץ בית/משק/התקנת מזגן, וכו'.

פסולת בנין כוללת חומרים כגון : בטון, אריחי קרמיקה, שברי מרצפות וקירות, משקופים ודלתות, ברזל, אבן, קורות עץ, משטחי עץ, משטחי קלקר גדולים, חומר מבודד לקירות, שברי בלוקים, חתיכות פרקטים, רעפים, עץ תפסנות, דק מפורק לפינוי, פרגולה מפורקת לפינוי, משטחי עץ וכו'.