מערכת החינוך היא מערכת מגוונת מאוד, ופועלת בכל יישובי המועצה: אחיעזר, זיתן , חמד, יגל , כפר חב"ד, גנות,  ניר צבי וצפריה.
מוסדות החינוך כוללים  45 גני ילדים, 7 בתי ספר יסודיים, 2 על יסודיים , 6 גני חינוך מיוחד, בית ספר לחינוך המיוחד, ומכללה לחינוך.
 בחינוך העל יסודי –  רבים מילדי המועצה לומדים במוסדות חינוך מחוץ למועצה, על פי המיפוי שנקבע ליישובי המועצה.
הפיזור הרב מחייב תשתית רחבה ורצינית של היסעים, המשרתת את כלל ילדי המועצה. האגף שם לעצמו כמטרת העל להגיע למימוש הפוטנציאל של כל לומד, תוך שיתוף פעולה בין הקהילה, מוסדות החינוך, הצוותים החינוכיים, ההורים וועדי המושבים.

היערכות לימודים משודרגת תשפב.pdf


סמי עטר מנהל אגף חינוך

מנהל אגף החינוך מר' סמי עטר