תכנית חירום משפחתית

המשפחה היא מקור התמיכה המשמעותי ביותר עבור ההורים והילדים גם יחד, ולכן חשוב כי כל בני המשפחה יהיו מעורבים בהכנה ועל ידי כך ירכשו כלים להתמודדות טובה יותר במצב חירום.

  • ציידו את המרחב המוגן בציוד חיוני לחירום ובדברים שיקלו את השהייה.
  • ארגנו תיק חירום, במידה ותידרשו לעזוב את הבית.
  • הכירו את הנחיות ההתנהגות בעת אזעקה, אזור ההתגוננות שלכם, זמן ההתגוננות שלכם, ומהו האמצעי שמתריע בפניכם על האיום.
  • שוחחו עם בני המשפחה על היערכות נדרשת והתנהגות נכונה בעת אזעקה.
  • הגדירו חלוקת תפקידים בין בני המשפחה ותכננו היערכות על פי מאפייני וצרכי משפחתכם.
  • תרגלו כניסה למרחב המוגן, על פי פרק הזמן העומד לרשותכם.