חומרים מסוכנים נמצאים סביבנו בחיי היום יום וחיוניים לתפעול הבית והמשק. דליפה של חומר מסוכן, עלולה לסכן את האוכלוסייה שבאזור. אם נכיר את ההנחיות ונפעל על פיהן בעת אירוע, נוכל להגן על עצמנו.

השוהים במבנה – ייכנסו לממ"ד, מקלט או חדר פנימי בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. יש לסגור חלונות ומזגן (אין להפעיל את מערכת האוורור והסינון בממ"ד או במקלט)

הנוסעים ברכב – יכבו מזגן, יסגרו חלונות ויתרחקו מאזור האירוע.

השוהים בחוץ – ייכנסו לחדר פנימי במבנה קרוב.

בכל מקרה, השהייה בתוך מבנה עדיפה על השהייה בחוץ.