דלג לתוכן העמוד

מדור פרט

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה

הנגשה פרטנית

הורה לתלמיד עם מוגבלות המבקש התאמות הנגשה של מבנה/כיתה אקוסטית והתאמות ללקות ראיה, עליו למלא טפסי בקשה
בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למוגבלות התלמיד, ולהעבירם למנהלת הגן /מנהלת המוסד החינוכי / יועצות בתי הספר.
האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס הבקשה המצורף (נספח מס' 1 ).

חשוב לזכור כי מטרת ההנגשה אינה לתת כלי הוראה טובים יותר לצוות ההוראה,
אלא כלים לתלמיד להתמודד עם הלמידה בשל המגבלה ועל אף המגבלה.

 

להלן דוגמאות להתאמות הנגשה על פי תחומי ההנגשה:

תחום פיזי:

מבנים: כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי גישה , שירותים, מעלית, רמפה תאורה ועוד.
תחום פיזי ריהוט: כסאות, שולחנות, ארונות, מנוף. -

תחום פדגוגי:

טכנולוגיה מסייעת: מחשבים ניידים, טאבלטים, תקשורת תומכת חליפית, ערכות ללמידה למוגבלים בראייה, מערכות הגברה ניידות ועוד.
התאמות בדרכי למידה, היבחנות וחומרי למידה.

פעילות פנים וחוץ בית ספרי וטיולים:

אוטובוס מונגש, מערכת הגברה ניידת, גלגלון ועוד.

הגשת בקשה להתאמות הנגשה פרטנית במוסדות חינוך עבור תלמידים והורים – נוהל של משרד החינוך: 

הנגשה פרטנית-חוברת להורים-תשפא 2020.pdf