לרשותכם קבצי התקציב משנים קודמות המכילים את עיקרי הדברים לפי פירוט הכנסות והוצאות.
 

שנת התקציב  קובץ התקציב 
2018 דיווח כספי לשנת 2018
2018 תקציב 2018
2017 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 
2017 ביצוע תקציב 2017 
2017 דברי הסבר להצעת התקציב לשנת  2017
2016 ביצוע תקציב 2016 
2016 קובץ תקציב 
2016 דברי הסבר לתקציב 2016 
2015 קובץ תקציב 
2014 קובץ תקציב 
2013 קובץ תקציב 
2012 קובץ תקציב
2011 קובץ תקציב
2010 קובץ תקציב
2009 קובץ תקציב
2008 קובץ תקציב
2007 קובץ תקציב