טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רוית שוהם אחראית רישוי עסקים 073-2230683 ravit@sdan.org.il

 

אודות המחלקה לרישוי עסקים:

 

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח - 1968- להלן (”החוק”) , מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה - 1995 בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים המאשרים. 
 

 ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

מחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית עמק לוד אחראית על ניהול רישוי עסקים טעוני רישוי, במטרה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לטובת הציבור הרחב. 

המחלקה פועלת לקידום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי העסקים, בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק, תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי בשאיפה להיטיב עם בעלי העסקים.  

 

בקשה לרישוי עסק 

 

הבקשה לרישיון תוגש על ידי בעל העסק. יש להגיש בקשה לרישיון לעסקים טעוני רישוי, בעת פתיחת עסק חדש, שינוי מקום העסק, שינוי בבינוי (כגון הגדלה / צמצום השטחים), שינוי בבעלות וכדומה.
להגשת בקשה לרישוי עסק לחצו על טופס בקשה לרישיון עסק / היתר זמני 

 

רפורמה ברישוי עסקים 


הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה חלקית לתוקף בתאריך 05/04/2014. 

ביום 20.10.15 פורסמו ברשומות המדינה ובאתר האינטרנט של ממשל זמין 11 מפרטים המאחדים את התנאים והמסמכים הנדרשים מטעם משרדי הממשלה לצורך מתן רישיון עסק לסוגי העסקים הבאים: 

 

קבוצה

פריט

היתר מזורז

תוקף רישיון

בריאות, רוקחות קוסמטיקה

 

1.1 – בית מרקחת

 

5

דלק ואנרגיה

 

2.1 ה – גז- תיקון מכלים

 

15

דלק ואנרגיה

 

2.2 א – דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק

 

5

חקלאות ובעלי חיים

3.1- בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

10

חקלאות ובעלי חיים

3.4 ג – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם

 

10

מזון

4.2 א – בית אוכל – בית קפה מסעדה לרבות הגשת משקאות לצריכה במקום

 

3

מים ופסולת

5.1 ב – אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה, הובלתה

 

15

מים ופסולת

5.3 ג – שפכים וקולחין – הובלתם במכליות

+

 

15

רכב ותעבורה

8.4 ב- הסעת נוסעים – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

15

רכב ותעבורה

8.9 א- מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה לרבות כלי רכב המונעים בגז

 

15

תעשיה, מלאכה כימיה ומחצבים

10.8 ב חומרי חיטוי וניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

+

15

 

לצפייה בתמצית המשמעויות הנובעות מפרסום 11 המפרטים האחידים ואופן הערכות משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ובעלי העסקים לחצו כאן.


 

רשימת מסמכי הרפורמה

  1. גופים ממשלתיים הנדרשים לאשר את הרישיון
  2. דרישות כלליות למעסקי מזון
  3. דרישות כלליות מבעלי עסקים
  4. הנחיות לארוע תחת כיפת השמיים
  5. מדיניות  - מבוא
  6. מדיניות כלליות
  7. מפרט אחיד של המועצה
  8. נגישות ברישוי עסקים
  9. תהליך הוצאת רישיון
  10. תרשים זרימה לרישיון עסק