תושבים יקרים, לאור שינוי מדיניות ההתגוננות באזורנו עליה החליט פיקוד העורף, יתקיימו היום לימודים כסדרם בכל מוסדות החינוך. גני ילדים או כיתות לימוד הלומדים במבנים יבילים ישולבו יחד עם מבנים אחרים עפ"י הנחיות שיועברו ע"י אגף החינוך במועצה. יום שקט ובטוח, דוד יפרח ראש המועצה