תושבים יקרים, 

עקב האירועים בדרום והחרפת העימות לאזורנו יבוטלו הלימודים היום בכל מוסדות החינוך, נמשיך ונעדכן בהמשך. 

דוד יפרח ראש המועצה