בחופשת הקיץ המועצה תפעיל 6 סוגי קייטנות:

•קייטנות "קיץ של כיף" בגני הילדים בכל ישובי המועצה. 
•תכנית "בית ספר של החופש הגדול"- בממ"ד "תורת משה", מ"מ ניר צבי ומ"מ בית רבקה צעירות כפר חב"ד. 
•קייטנה על גלגלים ליישובי המועצה. 
•קייטנת "חופש של כיף", כיתות ד'-ו' בבית ספר בית רבקה בוגרות.
•קייטנת סיירת vip בכפר חב"ד וביישובים. 
•קייטנת מדעים בממ"ד "תורת משה", מ"מ ניר צבי ובית רבקה צעירות

/ פרסום קייטנות כפר חבד.pdf פרסום קייטנות ישובים.pdf קייטנת מדע.pdf