הרשמה לעולים לכיתה א' לשנה"ל תש"פ נפתחת ומתבצעת בבתי הספר

החל מיום ראשון ז' שבט תשע"ט 13/1/19 ועד יום חמישי כ"ה שבט תשע"ט 31/1/19

שעות הרישום בביה"ס השונים כדלקמן:

בי"ס מ"מ "ניר צבי" 08-9224716 - ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:00-15:00,  יום ו' בין השעות 8:30-11:00

בי"ס ממ"ד "תורת משה" מושב חמ"ד 03-5292259 -  ימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:30

בי"ס "תלמוד תודה" כפ"ח 03-9606878 - ימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:30

ת"ת לבנים ובי"ס לבנות "נתיבות הרש"ש" מושב אחיעזר 08-9152807 - ימים א'-ה' בין השעות 09:30-12:00, יום ו' בין השעות 9:30-11:00

בי"ס יסודי לבנות "צעירות בית רבקה" כפ"ח 03-6586656 - ימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00, יום ו' בין השעות 8:00-11:30

רישום תלמידות לכיתות ה' לבי"ס לבנות "בוגרות בית רבקה" 03-9606989 - ימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00, יום ו' בין השעות 9:00-11:00

ת.ד כפר חב"ד | טל 073-2230618 שלוחה 1 | פקס: 03-9603716

ההרשמה לעולים לכיתה א