את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע אזעקה, לפי סדר העדיפות הבא:

1. ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ד (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה במועדפת.

 

2. מקלט:

מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי ללא תלות בזמן ההתרעה.

מקלט ציבורי – בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע אזעקה.

 

3. חדר מדרגות פנימי:

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי, ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה לא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי, ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.

אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת הכניסה לבניינים, כיוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים.

השאירו את הדלת הכניסה פתוחה לטובת הציבור השוהה בחוץ.

 

4. באין ממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. אין לבחור מקלחת או שירותים, יש להתרחק מקרמיקה, חרסינה וזכוכיות שיכולות להתנפץ.