בעבר אירעו באזורנו רעידות אדמה הרסניות והתרחשותה של רעידת אדמה חזקה נוספת היא רק שאלה של זמן.

בעת רעידת אדמה "שטח פתוח הוא הכי בטוח", אחרת סדר העדיפות הוא:

בעת שהייה במבנה

  1. אם ניתן לצאת מהמבנה במהירות, צאו אל שטח פתוח.
  2. אם לא ניתן לצאת מהמבנה, היכנסו לממ"ד והשאירו את הדלת פתוחה.
  3. אם אין ממ"ד, צאו אל חדר מדרגות ואם ניתן המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.

רק אם אינכם יכולים לפעול כך, תפסו מחסה תחת רהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי

בעת שהייה בחוץ

הישארו בחוץ והתרחקו ממבנים, גשרים ועמודי חשמל.

בעת שהייה בחוף הים

יש לעזוב את החוף באופן מיידי מחשש לצונאמי. יש להתרחק כ-1 ק"מ, ואם לא ניתן – יש לעלות לגובה של 4 קומות

בעת שהייה ברכב

יש לדומם מנוע ולהישאר ברכב. אין לעצור בקרבת גשרים ומחלפים.

הנחיות נוספות:

  1. אין להשתמש במעלית.
  2. אין לעמוד מתחת למשקוף
  3. אין להיכנס למקלט תת-קרקעי.
  4. במידת האפשר, יש לנתק את מפסקי החשמל והגז

לאחר רעידת האדמה, אין לחזור למבנה שנפגע ואין להתקרב לחוף הים.